Technologia

Nowoczesna prefabrykacja betonowa

Współczesne technologie prefabrykacji betonowej w budownictwie mieszkaniowym zachowały wszystkie zalety jakie oferowało budownictwo wielkopłytowe znane dobrze w Polsce pod hasłem osiedli z wielkiej płyty. Co jednak ważniejsze zlikwidowane zostały bolączki systemów z XX w. Dzisiejsze budownictwo prefabrykowane wytwarza elementy konstrukcyjne w nowoczesnych zakładach z wyjątkową dokładnością. Praca w oparciu o beton pozwala wykorzystywać jego zalety w zakresie trwałości i energooszczędności, a zakres konstrukcji stał się na tyle dostępny, że coraz częściej spotykamy również oferty prefabrykowanych domów jednorodzinnych. Niezależnie od kubatury korzyści z prefabrykacji betonowej pozostają niezmienne. 

We współczesnej prefabrykacji możemy wyróżnić właściwie osiem typów konstrukcji w zależności od rozmieszczenia ścian nośnych, ich konstrukcji oraz zastosowanych stropów. Choć biorąc pod uwagę elastyczność rozwiązań i możliwość ich kombinacji typy te można mnożyć. W przypadku budowy domów warto przyjrzeć się uważnie technologii z podwójnymi ścianami nośnymi i stropami w technologii filigran. 

Stropy

W przypadku technologii prefabrykacji mamy do czynienia ze stosowaniem wysokiej klasy betonu (o wytrzymałości na ściskanie co najmniej 45MPa), który produkowany jest z zastosowaniem wysokiej klasy kruszyw. Dzięki nowoczesnej produkcji można osiągnąć element o sprężystości nawet 40% większej niż w konstrukcjach monolitycznych, czyli przy tzw. lanych stropach. Przy coraz częstszych zimowych pracach budowlanych warto również zwrócić uwagę, że gotowe prefabrykaty mogą być montowane w temperaturach, które uniemożliwiają pracę z betonem na miejscu. Uzyskiwana sztywność zapewnia wyjątkową wytrzymałość i trwałość. Gotowe elementy betonowe nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń czy zabiegów konserwacyjnych będąc dość tanimi w eksploatacji. 

Ściany 

Zewnętrze ściany są obecnie wykonywane najczęściej w technologii warstwowej. W tym wypadku mamy warstwę konstrukcyjną wewnątrz budynku, warstwę izolacyjną oraz warstwę zewnętrzną. Beton daje możliwości bardzo różnorodnego wykończenia, w tym coraz częściej możemy się spotkać z ciekawą ekspozycją jego oryginalnej faktury, a czasem także naturalnego koloru. Plusem prefabrykowanych ścian jest ich powszechne wyposażanie w miejsca na instalacje co pozwala uniknąć dodatkowego bruzdowania. Co więcej dokładnie zaplanowane i zrealizowane otwory drzwiowe i okienne pozwalają uniknąć możliwych mostków termicznych. Na rynku możemy powszechnie spotkać dwuwarstwowe ściany zespolone z płyt typu filigran, które wypełnione zbrojeniem konstrukcyjnym połączonym kratownicami. Rozwiązanie zapewnia bardzo szybki czas montażu i daje możliwości pracy w różnych warunkach, np. przy wykopach czy w budownictwie plombowym. Tego typu ściany nie wymagają również dodatkowego tynkowania. 

Oczywiście niezależnie od doboru konkretnych rozwiązań prefabrykowanych, konstrukcje betonowej dają nam te same korzyści w zakresie energooszczędności, izolacji akustycznej, zdrowia i bezpieczeństwa jakie w swym założeniu daje beton jako materiał.

Więcej o korzyściach betonu.

Napisz do nas